Fredede og bevaringsværdige bygninger2018-04-19T14:47:09+00:00

FREDEDE OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

Ved fredede bygninger tager vi altid udgangspunktet i bygningen, i dens bevaringsværdier og de kvaliteter, som bygningen indeholder arkitektonisk, byggeteknisk og historisk.

Jens Aaberg har i mange år indgået i et Kongeligt Bygningsinspektorat og har et meget stort kendskab til proces og metode i forbindelse med fredede og bevaringsværdige bygninger.

Fokuspunkter i arbejdet med disse bygninger har fra starten været at definere og fastholde deres bærende bevaringsværdier og igennem hele processen at tage vare om dem.

Handlingsplaner: Slots- og Kulturstyrelsen financierer en vedligeholdelse for alle fredede bygninger. Vi udarbejder handlingsplaner og kan gerne stå for tilmelding til Styrelsen. Send os en mail med bygningens adresse, jeres navn, tel.nr. og e-mail, og jeres bygning tilmeldes samme dag.

Aaberg Arkitekter anvender cookies – Generelt bruges cookies til at genkende dig, når du besøger os igen og kan hjælpe med f.eks at levere helt anonyme data til 3. parts applikationer som Google Analytics som vi benytter. Cookies benyttes til at forbedre din brugeroplevelse på Internettet.