Kultorvet – tagboliger2018-04-23T12:56:28+00:00

  Project Description

  Kultorvet – tagboliger og genopførelse af spir

  På det flade tag af ejendommen Frederiksborggade 1, der ligger ud til Kultorvet midt i det historisk København etableres 4 tagboliger og et spir. Bygningen blev opført i 1895 af etatsråd Julius M. Goldschmidt; arkitekt var Valdemar Ingemann (1840-1911)

  Bygningen er bevaringsværdig med karakteren 2.

  Mod Kultorvet rykkes tagetagen 2 meter tilbage fra den murede facade, så den eksisterende stærkt historiserende bygning bevarer sin markante identitet. Bygningen har en næsten borgagtig facade med kreneleringer, brystværn, skydeskår, murankre, osv.
  Af samme grund er bygningen også trukket tilbage mod nabogårdene og nabobygningerne og efterlader her i alt seks tagterrasser til de fire boliger, se soldiagrammerne.
  Tagboligerne vil ikke konkurrere med Valdemar Ingemanns værk men stå som den visuelle ’afslutning’, det ’tag’, som den oprindelige bygning aldrig fik.

  Den nye etages facader beklædes med Tombak; tagetagen vil med sin farve og materialitet dermed være beslægtet med rigtig mange andre tage og spir i Indre By,

  Spir
  Bygningen havde oprindeligt et spir, et næsten 15 meter højt, kegleformet spir med lanterne, beklædt med skifter og kobber. Det blev fjernet i 1936, måske fordi man syntes, at det fremstod for voldsomt i forhold til den tids præference for mere usmykket arkitektur. Bygningen mistede derved en stor del af sin styrke og sin markering som pladsens afslutning ved indgangen af Frederiksborggade fra Kultorvet.

  Der genetableres nu et spir på den gamle base; spiret bliver kegleformet og får atter en lanterne, nu betydelig mere afdæmpet end forgængeren. Spiret beklædes som facaderne i øvrigt med det matte, mørkebrune aluminium i lodrette baner. Gennem lanternen vil der falde dagslys ned i det smukke trapperum, og om aftenen vil man gennem lanternen ane lyset indefra.

  Projektet vil med sin visuelle afslutning af bygningen medvirke til at genskabe den identitet og styrke, som bygningen engang besad – i øvrigt sammen med de to bygninger, der ligger ved indgangen til Købmagergade.

  Bygherre:
  Frederiksborggade 1-3 ApS

  Rådgivere:
  Aaberg Arkitekter ApS
  Pilgaard Ark
  Madsen & Søeborg ApS
  Tyréns A/S
  Niras A/S (brand)

  Ring for mere info
  Aaberg Arkitekter anvender cookies – Generelt bruges cookies til at genkende dig, når du besøger os igen og kan hjælpe med f.eks at levere helt anonyme data til 3. parts applikationer som Google Analytics som vi benytter. Cookies benyttes til at forbedre din brugeroplevelse på Internettet.