Københavns Universitet2018-04-19T12:17:30+00:00

  Project Description

  Bygningssyn af slotte og fredede universitetsbygninger

  I årene 2008-11 blev der udført bygningssyn af bl.a. Kronborg Slot og Fæstning, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og flere statsejede palæer i det indre København.

  I forbindelse med synene blev der for universiteternes vedkommende udarbejdet rapporter, såkaldte Arkitektursyn, for at få udpeget de arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssigt bærende bevaringsværdier i bygningerne.

  Bygherre:
  Slots- og Ejendomsstyrelsen og
  Uddannelses- og Forskningsministeriet (tidl. UBST)

  Gennemført:
  2008-2011

  Byggesagens parter:
  Slots- og Ejendomsstyrelsen og UBST
  Erik Møller Arkitekter
  Moe Rådgivende Ingeniører

  Jens Aabergs rolle:
  Projektleder og byggeleder/fagtilsyn hos Erik Møller Arkitekter

  Ring for mere info
  Aaberg Arkitekter anvender cookies – Generelt bruges cookies til at genkende dig, når du besøger os igen og kan hjælpe med f.eks at levere helt anonyme data til 3. parts applikationer som Google Analytics som vi benytter. Cookies benyttes til at forbedre din brugeroplevelse på Internettet.