Københavns Universitet2018-04-19T12:17:30+00:00

Project Description

Bygningssyn af slotte og fredede universitetsbygninger

I årene 2008-11 blev der udført bygningssyn af bl.a. Kronborg Slot og Fæstning, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og flere statsejede palæer i det indre København.

I forbindelse med synene blev der for universiteternes vedkommende udarbejdet rapporter, såkaldte Arkitektursyn, for at få udpeget de arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssigt bærende bevaringsværdier i bygningerne.

Bygherre:
Slots- og Ejendomsstyrelsen og
Uddannelses- og Forskningsministeriet (tidl. UBST)

Gennemført:
2008-2011

Byggesagens parter:
Slots- og Ejendomsstyrelsen og UBST
Erik Møller Arkitekter
Moe Rådgivende Ingeniører

Jens Aabergs rolle:
Projektleder og byggeleder/fagtilsyn hos Erik Møller Arkitekter

Ring for mere info
Aaberg Arkitekter anvender cookies – Generelt bruges cookies til at genkende dig, når du besøger os igen og kan hjælpe med f.eks at levere helt anonyme data til 3. parts applikationer som Google Analytics som vi benytter. Cookies benyttes til at forbedre din brugeroplevelse på Internettet.