Det Gule Palæ, Nordre Sidebygning, Amalienborg2018-04-23T12:54:50+00:00

  Project Description

  Det Gule Palæ, Nordre Sidebygning, Amalienborg

  Udpegning af bærende bevaringsværdier og udarbejdelse af program og projektforslag til restaurering af en sidebygning til Det Gule Palæ på Amalienborg. Bygningen er opført i 1826 som stald for Livgarden og er senere ombygget i flere omgange. Den indeholder i dag boliger og kontorer for Hoffet. Det væsentlige i restaureringen var at udpege de dele af bygningen og bygningsdelene, der hver især repræsenterer værdifulde epoker i bygningens historie og siden at fastholde disse igennem hele processen.

  Bygherre:
  Slots- og Ejendomsstyrelsen
  (nu Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme)

  Projekt:
  2010-2011

  Byggesagens parter:
  Slots- og Ejendomsstyrelsen
  Erik Møller Arkitekter
  Troelsgaard Rådgivende Ingeniører
  Hans Grønlund, EL-ingeniør

  Jens Aabergs rolle:
  Projektleder hos Erik Møller Arkitekter

  Ring for mere info
  Aaberg Arkitekter anvender cookies – Generelt bruges cookies til at genkende dig, når du besøger os igen og kan hjælpe med f.eks at levere helt anonyme data til 3. parts applikationer som Google Analytics som vi benytter. Cookies benyttes til at forbedre din brugeroplevelse på Internettet.