Kronborg2018-04-23T12:50:50+00:00

Project Description

Kronborg Slot og Fæstning

Kronborg er på listen over UNESCO-verdensarven.

I årene 2008-2011 blev der som del af et Kgl. Bygningsinspektorat
udført bygningssyn samt efterfølgende restaureringer på slottet og i
tolv af de omkringliggende kronværksbygninger, der er opført i perioden 1634-1940.

Arbejderne omfattede facade- og tagistandsættelser, omfattende udskiftning af rådne tømmerkonstruktioner, teknisk modernisering og nyindretning af enkelte af bygningerne.

Bygherre:
Slots- og Ejendomsstyrelsen (arkitekt Uffe Kjerulf)
(nu Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme)

Gennemført:
2006-2011

Byggesagens parter:
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Erik Møller Arkitekter
Troelsgaard Rådgivende Ingeniører
Hans Grønlund, EL-ingeniør

Rolle:
Projektleder, byggeledelse/fagtilsyn hos Erik Møller Arkitekter

Ring for mere info
Aaberg Arkitekter anvender cookies – Generelt bruges cookies til at genkende dig, når du besøger os igen og kan hjælpe med f.eks at levere helt anonyme data til 3. parts applikationer som Google Analytics som vi benytter. Cookies benyttes til at forbedre din brugeroplevelse på Internettet.