Restaurering og transformering af Garderhøjfortet2018-04-23T13:12:09+00:00

  Project Description

  Restaurering og transformering af Garderhøjfortet

  Garderhøjfortet blev restaureret, så det i udvalgte områder nu fremstår med den patina og de lag som tiden har givet. Enkelte steder fremstår det som ved opførelsen i 1880’erne og på udvalgte steder som fortet formodes at have set ud i 1914.

  Eksperimentarium har efterfølgende etableret et videns- og formidlingscenter for hele Københavns befæstning. En forudsætning herfor var en omfattende klimatisering af den tykke, fugtige betonkonstruktion.

  De betydelige og meget synlige, tekniske installationer, der i den sammenhæng var nødvendige, blev indbygget i nært samarbejde med Kulturstyrelsen og på en måde, der understreger fortets militære karakter.

  Bygherre:
  Naturstyrelsen

  Gennemført:
  2012-13

  Byggesagens parter:
  Naturstyrelsen
  Skou Gruppen (totalentreprenør)
  Creo Arkitekter
  Rambøll

  Bygherrerådg.:
  Fogh og Følner Arkitektfirma og
  Troelsgaard Rådgivende Ingeniører

  Jens Aabergs rolle:
  Projektleder og fagtilsyn hos Creo Arkitekter

  Ring for mere info
  Aaberg Arkitekter anvender cookies – Generelt bruges cookies til at genkende dig, når du besøger os igen og kan hjælpe med f.eks at levere helt anonyme data til 3. parts applikationer som Google Analytics som vi benytter. Cookies benyttes til at forbedre din brugeroplevelse på Internettet.