Restaurering og transformering af Garderhøjfortet2018-04-23T13:12:09+00:00

Project Description

Restaurering og transformering af Garderhøjfortet

Garderhøjfortet blev restaureret, så det i udvalgte områder nu fremstår med den patina og de lag som tiden har givet. Enkelte steder fremstår det som ved opførelsen i 1880’erne og på udvalgte steder som fortet formodes at have set ud i 1914.

Eksperimentarium har efterfølgende etableret et videns- og formidlingscenter for hele Københavns befæstning. En forudsætning herfor var en omfattende klimatisering af den tykke, fugtige betonkonstruktion.

De betydelige og meget synlige, tekniske installationer, der i den sammenhæng var nødvendige, blev indbygget i nært samarbejde med Kulturstyrelsen og på en måde, der understreger fortets militære karakter.

Bygherre:
Naturstyrelsen

Gennemført:
2012-13

Byggesagens parter:
Naturstyrelsen
Skou Gruppen (totalentreprenør)
Creo Arkitekter
Rambøll

Bygherrerådg.:
Fogh og Følner Arkitektfirma og
Troelsgaard Rådgivende Ingeniører

Jens Aabergs rolle:
Projektleder og fagtilsyn hos Creo Arkitekter

Ring for mere info
Aaberg Arkitekter anvender cookies – Generelt bruges cookies til at genkende dig, når du besøger os igen og kan hjælpe med f.eks at levere helt anonyme data til 3. parts applikationer som Google Analytics som vi benytter. Cookies benyttes til at forbedre din brugeroplevelse på Internettet.