Riddersborgparken2018-04-12T13:03:39+00:00

Project Description

Riddersborgsparken, Nakskov

Den fysisk/arkitektoniske side af et genopretningsprojekt, der skulle forstærke bebyggelsens sammenhængskraft og atter gøre det attrativt at bo i Riddersborg-parken indeholdt bl.a. et nyt fælleshus med ordentlige faciliteter til stedets forskellige foreninger, nye indgangspartier til alle opgangene, istandsættelse af 200 badeværelser, sammenlægning af lejligheder, facadefornyelse og omfattende legeplads- og friarealfornyelser.

Fra at have været et sted med fraflytning og tomme ventelister, blev Riddersborgparken atter til et populært sted at bo!

Bygherre:
Boligkontoret Danmark samt Riddersborgparken

Gennemført:
2003-06

Byggesagens øvrige parter:
Arkitema
Hansen, Carlsen & Frølund Ingeniører
Ludo Duys, landskabsarkitekt

Rolle:
Projektleder hos Arkitema
(inkl. projektering, byggeledelse, etc.)

Ring for mere info
Aaberg Arkitekter anvender cookies – Generelt bruges cookies til at genkende dig, når du besøger os igen og kan hjælpe med f.eks at levere helt anonyme data til 3. parts applikationer som Google Analytics som vi benytter. Cookies benyttes til at forbedre din brugeroplevelse på Internettet.